Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

PROEFTUIN

Product Bermgras

Visie

Door het inzamelen van groene reststromen en het verwerken hiervan zo dicht mogelijk bij elkaar te houden, wordt ook de keten verkort. Een regionale aanpak heeft een gunstige invloed op de werkgelegenheid in het gebied. 

DOEL EN RESULTAAT

Dit project is onderdeel van het project Verwaarden groene reststromen. Door een aparte proeftuin in te richten, kun je onderzoeken wat er nodig is om uiteindelijk een locatie voor het verwerken van groene reststromen te bouwen en in te richten

Inhoud

Vanuit de eerste fase van het project Verwaarden groene reststromen is gebleken dat je van bermgras plaatmateriaal kunt maken. Door een natuurlijk bindmiddel toe te voegen kan een volledig duurzame plaat geproduceerd worden, die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Momenteel is er alleen in het westen van het land een fabriek die zulke platen kan produceren.

Het is interessant om te onderzoeken welke mogelijkheden er in de regio zijn om een dergelijke fabriek te plaatsen. Dit heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid in de regio.

In de Proeftuin wordt onderzocht wat je moet doen om dit een kans van slagen te geven, welke criteria er zijn voor zo’n fabriek, welke processen je moet doorlopen, welk materiaal verwerkt kan worden en welke regionale mogelijkheden er zijn.

relaties met andere projecten

Projectleider

Robert Ekkelenkamp Projectleider VGR

Robert Ekkelenkamp

Thema

Circulaire Economie

Status

In uitvoering

Projectduur

1 januari 2020 – 
31 december 2022

Opdrachtgever(s)

Provincie Drenthe
SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland)

Partner(s)