Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Dubbel Drents Goed

Producten van Dubbel Drents Goed

Visie

Samenwerken loont! Op het gebied van ketenverkorting worden steeds meer initiatieven ontwikkeld die overlap vertonen. Hierop is regie nodig en hierin is samenwerking wenselijk.

DOEL EN RESULTAAT

Dubbel Drents en DrentsGoed Streekproducten zijn inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende partijen in Drenthe op het gebied van regionale producten. Doel is dat zij gezamenlijk regie voeren in Drenthe en hun onderlinge product- en afzetlijnen versterken en stroomlijnen. Hierdoor wordt het assortiment van beide partners uitgebreid, is er duidelijkheid hoe beide organisaties meer gaan samenwerken en overlap en hiaten op Drentse schaal worden herkend en waar mogelijk opgelost.

Inhoud

DrentsGoed en Dubbel Drents delen de visie dat regionaal produceren en vermarkten van voedsel niet alleen duurzamer is, maar ook leidt tot een beter verdienmodel van regionale partners. Gekeken wordt waar en hoe beide partijen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hierbij ligt de focus op assortiment, logistiek, marketing en toerisme/recreatie.

relaties met andere projecten

Projectleider

Sanne Hiemstra Projectleider DDG

Sanne Hiemstra

Thema

Agro & Food

Status

In uitvoering

Projectduur

1 januari 2020 –
1 maart 2021

Opdrachtgever(s)

Stuurgroep Dubbel Drents Goed

Partner(s)

Dubbel Drents
DrentsGoed Streekproducten